Granit

Granit - lita, kwaśna skała magmowa - głębinowa, charakteryzująca się strukturą jawnokrystaliczną. Zbudowana z kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu oraz biotytu.Nazwa pochodzi z wł. – granito od łac. granum – ziarno.

Skład mineralny

Granit jest skałą zawierającą 80-100% objętościowych kwarcu, skaleni alkalicznych i plagioklazu w proporcjach przedstawionych na diagramie klasyfikacyjnym. Głównymi minerałami tworzącymi granity są: skaleń potasowy (ortoklaz, milkroklin), plagioklazy (albit-anortyt), kwarc. Podrzędnie występują: biotyt, muskowit, amfibole (hornblenda, barkevikit, arfvedsonit, riebeckit), pirokseny (hipersten, diopsyd, diallag, egiryn), granaty. Za minerały akcesoryczne występujące w granitach uznawane są: piryt, cyrkon, apatyt, turmalin, magnetyt, ilmenit i inne.

Wygląd

W zależności od składu mineralnego może charakteryzować się barwą białą (leukogranity), jasnoszarą, różową, żółtawą. Cechuje się strukturą masywną, o drobno- (aplit), średnio-, bądź grubokrystaliczną (pegmatyt) i występującą niekiedy orientacją minerałów. Skalenie są niekiedy obecne w postaci dużych fenokryształów, które nadają skale cechy struktury porfirowatej (np. granit karkonoski). Niekiedy w obrębie masywu rozpoznawalna jest struktura kierunkowa, wyrażona kierunkowym ułożeniem fenokryształów. Taka struktura spowodowana jest ruchami konwekcyjnymi magmy bardziej, lub mniej równoległymi do kontaktu plutonu.

Granit odznacza się wyraźnym ciosem, zwykle w trzech prostopadłych kierunkach, co ułatwia jego wietrzenie, a także eksploatację. Wietrzejąc tworzy charakterystyczne skałki, owalne lub kuliste bloki skalne, niekiedy gołoborza, a w warunkach wietrzenia chemicznego w ciepłym i wilgotnym klimacie - "kaszę granitową".

Występowanie

W Polsce granity występują na powierzchni ziemi na Dolnym Śląsku oraz w Tatrach, natomiast w głębokim podłożu również w pasie od Zawiercia do Krakowa i w północno-wschodniej Polsce. Na obszarze Sudetów wyróżnia się trzy główne masywy granitowe: masyw karkonoski, granitoidowy masyw Strzegom-Sobótka oraz granitoidowy masyw strzeliński, a także mniejsze granitoidowy masyw kłodzko-złotostocki, masyw Kudowy, masyw Żulowej.

zródlo:

wikipedia, Encyklopedia sudecka - SKPS-u